lorem

admteof@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту Теофіпольського району

Приймальням «гарячої телефонної лінії» для надання консультативної допомоги населенню щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Телефони " Гарячої лінії" Райдержадміністрації:3-12-34; 3-06-63

Все про субсидії

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
Безпека громадян
Меню сайту
Повідомлення
Голодомор
Податкова

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", Наказом Національного агенства України з питань державної служби від «30» квітня 2014р. №53 затверджено склад Організаційного комітету з проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в Хмельницькій області у 2014 році:

 

Організаційний комітет
з проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» у Хмельницькій області

у 2014 році

 

 Співголови:

СТЕБЛО Леся Василівна

заступник голови-керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації (за згодою);

ГОЦЬКИИ Григорій Іванович

начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Хмельницькій області;

 

Заступник голови

БАЮК Микола Іванович

директор Хмельницького  центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Хмельницькій області, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права, магістр державного управління (за згодою);

 

Секретар

ІВАШКОВА Тетяна Василівна

головний спеціаліст  сектору з питань реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування Управління державної служби Головдержслужби України в Хмельницькій області, секретар оргкомітету;

 

Члени оргкомітету:

БАЙДИЧ Володимир Григорович

директор Державного архіву Хмельницької області                 (за згодою);

 

ДАНКЕВИЧ Іван Тарасович

директор Хмельницького обласного фонду «Карітас»               за згодою);

 

ДІДИК Микола Миколайович

заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації     (за згодою);

 

КОВТУН Ірина Броніславівна

в.о. декана факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права, кандидат економічних наук, доцент (за згодою);

 

ЛИСИК Надія Олександрівна

голова Хмельницької обласної організації Профспілки працівників державних установ України (за згодою);

 

МАМЧУР Юрій Миколайович

заступник начальника відділу кадрової роботи апарату Хмельницької обласної державної адміністрації (за згодою);

 

МІЩИШИН Віктор Володимирович

заступник начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Хмельницькій області;

 

ПРОДАН Неля Василівна

начальник Головного управління юстиції в Хмельницькій області (за згодою);

 

СКОРУК Олена Миколаївна

директор ТВО «Радіоефір» Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр» (за згодою);

________________________________________________________________________________________

Нацдержслужба України відзвітувала про стан виконання Державної цільової програми розвитку держслужби
 
Нацдержслужба України відзвітувала щодо результатів виконання у 2013 році заходів, спрямованих на реалізацію цільової програми розвитку державної служби. Інформацію підготовлено відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106, та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року».
 
У рамках реалізації Програми у 2013 році у 450 державних органах було проведено аналіз 1582 профілів професійної компетентності посад державної служби кадрових служб та структурних підрозділів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Слід зазначити, що Нацдержслужбою України розроблено та затверджено наказом від 27 серпня 2013 року № 144 «Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу кількості та аналізу якості розроблених профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті».
 
Також цими методичними рекомендаціями було запроваджено єдині підходи та критерії до порядку проведення моніторингу кількості та аналізу якості розроблених профілів професійної компетентності посад, що дасть змогу забезпечити систематичний, об’єктивний і повний процес збору інформації про стан розроблення та затвердження профілів у державних органах.
 
Наказом Нацдержслужби України від 31 грудня 2013 року № 246 затверджено «Рекомендовані вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті». Метою наказу є запровадження єдиної структури вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, забезпечення узгодженості встановлених органами державної влади вимог до рівня ключових знань, умінь та навичок осіб.
 
З метою роз’яснення новацій щодо управління людськими ресурсами на державній службі було  проведено 12 семінарів та тренінгів, у яких взяли участь 754 керівники та працівники кадрових служб органів державної влади. Управління державної служби Головдержслужби провели 1390 навчальних заходів для працівників місцевих державних органів, з них 466 заходів – безпосередньо територіальні органани, 660 заходів – спільно з центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 264 заходи – спільно з іншими державними органами.
 
З метою формування організаційної культури в органах виконавчої влади, відкритості їх роботи, крім проведення передбачених Програмою комунікативних заходів у Києві та регіонах, наказом Нацдержслужби України від 25 грудня 2013 року № 236 затверджено «Методичні рекомендації щодо формування корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті». Метою наказу є забезпечення у державних органах високої результативності діяльності за рахунок підвищення ефективності управління людськими ресурсами на засадах прозорості, відкритості та демократичності, дотримання морально-етичних норм поведінки державних службовців, що відповідно сприятиме підвищенню довіри громадян до державних інституцій, удосконаленню управлінської здатності держави.
 
Заходи, визначені Програмою на 2013 рік, виконано у повному обсязі  при тому, що показник бюджетної ефективності Програми, який відображає рівень її фактичного фінансування за рахунок коштів державного бюджету за 2013 рік, становить 62,5 відсотка (817,4 тис. грн. із запланованих 1307, тис. грн.).
 
Програма відповідає пріоритетам реформування державної служби та державної кадрової політики у сфері державної служби, визначеним у Законі України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050, Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45, інших нормативно-правових актах, і сприяє створенню ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі.
 
 
 
Довідково
 
Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року розроблено Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12 та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350.
 
Основні завдання Державної цільової програми розвитку державної служби: удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу»; впровадження нової системи управління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі; формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.
 
 

НАКАЗ

№ 236                                              

«25» грудня 2013 року

м. Київ
   

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування корпоративної культури та Примірного кодексу корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті
   
З метою забезпечення реалізації положень Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу», на виконання пунктів 16 і 19 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229, керуючись підпунктом 1 пункту 4 та пунктом 8 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

1.1. Методичні рекомендації щодо формування корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті (додаються).

1.2. Примірний кодекс корпоративної культури державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату (додається).

2. Рекомендувати державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату під час формування корпоративної культури керуватися Методичними рекомендаціями, затвердженими цим наказом.

3. Юридичному управлінню розмістити наказ на веб-сайті Нацдержслужби України.

4. Відділу методичного забезпечення діяльності кадрових служб довести цей наказ до відома державних органів.

5. Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу забезпечити надання методично-консультативної допомоги державним органам.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

В.о. Голови

Нацдержслужби України
   

Ю. Ковалевська

 

 

 

 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

«25» грудня 2013 року № 236

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо формування корпоративної культури у державних органах,
органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті

 

I. Загальні положення

 

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою надання методично-консультативної допомоги, забезпечення системного підходу до формування, підтримки та розвитку корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті (далі – державних органах) у контексті впровадження нової системи управління персоналом на державній службі, реалізації положень Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» та на виконання пунктів 16 і 19 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229.

1.2. Правовою основою формування, підтримки та розвитку корпоративної культури у державному органі є:

- Закон України від 17 травня 2012 року № 4722-VI «Про правила етичної поведінки»;

- Закон України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу»;

- Указ Президента України від 01 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»;

- наказ Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384;

- інші нормативно-правові акти у сфері державної служби та запобігання і протидії корупції.

1.3. Під корпоративною культурою державного органу у цих Методичних рекомендаціях розуміється унікальна система цінностей та переконань у державному органі, що безумовно підтримується всіма працівниками цього органу і пов’язана з кінцевою метою його діяльності, обумовлює поведінку всіх його працівників, способи прийняття рішень, шляхи об’єднання колективу та окремих працівників для досягнення поставлених перед ним цілей і завдань.

1.4. До основних складових корпоративної культури, які властиві будь-якому державному органу, можна віднести:

- цінності державної служби;

- правила етичної поведінки, дрес-код;

- прийняту систему лідерства;

- стиль управління;

- методи запобігання виникненню та вирішення конфліктів;

- систему комунікації та взаємовідносини у колективі;

- усвідомлення себе і свого місця у державному органі;

- вимоги до рівня професійної компетентності, визначені у профілях професійної компетентності посад державної служби;

- особисті якості персоналу (звички та схильності, потреби, інтереси, моральні цінності, темперамент тощо);

- форми поведінки персоналу, що постійно відтворюються (ритуали, традиції, звичаї тощо);

- систему мотивації;

- розвиток і самореалізацію працівників державного органу.

1.5. Метою корпоративної культури є забезпечення високої результативності діяльності державного органу за рахунок підвищення ефективності управління та якісного поліпшення діяльності державного органу.

1.6. Корпоративна культура у державному органі спрямована на вирішення таких основних завдань:

- забезпечення організаційної єдності державного органу;

- забезпечення адаптації державного органу до політичних, соціально-економічних та інших умов зовнішнього середовища;

- формування позитивного іміджу державного органу;

- регулювання партнерських взаємовідносин;

- регулювання взаємодії з громадськістю.

 

ІІ. Формування корпоративної культури

 

2.1. Формування у державному органі корпоративної культури переважно пов’язане із специфікою службової діяльності його працівників, сферою, в якій функціонує державний орган, соціальними, політичними та економічними чинниками державного управління.

2.2. На формування і зміну корпоративної культури у державному органі, зазвичай, впливають:

– переконання та цінності керівництва державного органу;

– колективний досвід, отриманий працівниками державного органу у процесі його розвитку;

– нові переконання та цінності, пропоновані новопризначеними працівниками державного органу.

2.3. Головними принципами формування корпоративної культури у державному органі, як правило, є:

- комплексне планування розвитку державного органу, яке враховує цілі та завдання державного органу в цілому та його працівників, взаємовідносини між працівниками цього органу;

- визначення необхідних цінностей державного органу;

- підтримка традицій, що визначають стиль управління;

- заперечення штучного нав’язування корпоративної культури, коригування її залежно від конкретних умов;

- комплексний підхід до оцінки, що передбачає врахування способів прямої дії корпоративної культури на ефективність державного органу та його опосередкованого впливу.

2.4. Формування корпоративної культури у державному органі як правило передбачає:

1) визначення місії, стратегії, основних цілей і цінностей (пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних зразків поведінки);

2) дослідження наявної корпоративної культури для визначення необхідності її вдосконалення;

3) виявлення позитивних і негативних елементів при формуванні цінностей;

4) розробка організаційних заходів, спрямованих на формування нової корпоративної культури, загальноприйнятної поведінки працівників державного органу.

2.5. При формуванні корпоративної культури рекомендується використовувати наступні заходи:

- підтримка керівництвом державного органу місії, цілей, правил і принципів діяльності цього органу, що визначають відношення до його працівників і громадськості;

- демонстрація лідерських якостей керівництвом державного органу, керівниками структурних підрозділів відповідно до вимог профілів професійної компетентності посад державної служби;

- підтримка зовнішніх символів (індикаторів), яка включає вимоги до зовнішнього вигляду працівників, оформлення приміщень, організації системи заохочення і покарань, відкритість і прозорість критеріїв, що лежать в основі кадрових рішень;

- поведінка керівництва державного органу в кризових ситуаціях;

- запровадження системи наставництва та адаптації для новопризначених працівників державного органу;

- система комунікації та взаємовідносин у колективі;

- оцінка службової діяльності та планування кар’єри державних службовців, їх професійного розвитку;

- підтримка наявних традицій державного органу;

- участь керівництва державного органу в організаційних заходах;

- поширення цінностей державної служби, корпоративної культури, вимог до загальноприйнятної поведінки працівників державного органу у корпоративних виданнях, під час проведення корпоративних свят тощо.

2.6. Такий опис корпоративної культури у державному органі може бути складений або робочими групами з числа працівників державного органу, або службою персоналу. При формулюванні описів необхідно враховувати існування розбіжності між наявною і бажаною корпоративною культурою, а також різні позиції працівників державного органу.

2.7. Отримані описи корпоративної культури відображаються у Кодексі корпоративної культури державного органу.

 

ІІІ. Прикінцеві положення

 

Нацдержслужба України надає службам персоналу державного органу методично-консультативну допомогу щодо формування корпоративної культури.

 

 

 

Заступник начальника управління – начальник відділу підготовки та правової експертизи проектів документів Юридичного управління Нацдержслужби України
   

 
   

А. Астапов

 

 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

«25» грудня 2013 року № 236

 

 

ПРИМІРНИЙ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим
та його апарату

 

І. Вступ

 

1.1. Кодекс корпоративної культури (далі – Кодекс) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату (далі – державний орган) визначає корпоративні цінності державного органу та засновані на них і прийняті в цьому органі правила етичної поведінки.

1.2. Кодекс поширюється на державних службовців та на працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування (далі – працівники).

1.3. Кодекс спрямований на зміцнення і розвиток корпоративної культури державного органу, підвищення його позитивного іміджу, вдосконалення рівня мотивації працівників та забезпечення свідомої підтримки і реалізації ними стратегічних завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

1.4. Кодекс розроблений на основі загальнолюдських, професійних і моральних принципів, вимог громадянського і службового обов’язку в межах чинного законодавства України.

1.5. Кодекс застосовується до взаємовідносин між керівництвом та працівниками державного органу і представниками громадськості та інститутами громадянського суспільства.

1.6. В основі Кодексу лежить місія державного органу, сформульована у його цілях, стратегічних завданнях і корпоративних цінностях.

 

ІІ. Місія державного органу

 

2.1. Основним завданням державного органу є (наводяться завдання відповідно до Положення про державний орган).

2.2. Завданнями державного органу відповідно до Положення про державний орган є (перерахувати завдання державного органу).

2.3. Корпоративними цінностями державного органу відповідно до статті 3 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» (далі – Закон) є:

1) верховенство права;

2) патріотизм та служіння Українському народу;

3) законність;

4) рівний доступ до державної служби;

5) професіоналізм;

6) доброчесність;

7) політична неупередженість;

8) прозорість діяльності;

9) персональна відповідальність державного службовця.

 

ІІІ. Взаємні зобов’язання державного органу та його працівників

 

3.1. Державний орган будує взаємовідносини зі своїми працівниками на принципах довгострокової співпраці, взаємної пошани і неухильного виконання взаємних зобов’язань.

3.2. Зобов’язання державного органу:

- забезпечення стабільної та гідної оплати праці, умов праці, що відповідають нормам законодавства і стандартам робочих місць, встановленим нормативно-правовими актами;

- надання соціального забезпечення в межах, встановлених Законом;

- побудова відносин із працівниками на довгостроковій основі та створення відкритого діалогу з ними;

- розвиток і вдосконалення системи підвищення рівня професійної компетентності, мотивації, оцінки потенціалу та планування кар’єри працівників;

- підтримка ініціативи та прагнення працівників до виконання складних завдань;

- забезпечення у державному органі атмосфери співпраці, взаєморозуміння і стабільності;

- забезпечення діяльності профспілкової організації;

- організація і проведення для працівників і членів їх сімей спортивно-оздоровчих, культурно-масових і творчо-інтелектуальних заходів, корпоративного відпочинку і туризму та соціально-побутового обслуговування.

3.3. Працівники державного органу у свою чергу зобов’язуються:

1) сумлінно виконувати свої посадові обов’язки;

2) дотримуватися вимог до поведінки, встановлених Законом, Законом України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України від 17 травня 2012 року № 4722-VI «Про правила етичної поведінки», наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, та іншими нормативно-правовими актами;

3) дотримуватись вимог до трудової дисципліни, встановлених Кодексом законів про працю;

4) створювати позитивний імідж державного органу;

5) постійно підвищувати свій рівень професіоналізму;

6) дотримуватися правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, виконувати доручення і розпорядження керівництва;

7) дотримуватися правил етичної поведінки, встановлені цим Кодексом.

 

ІV. Правила етичної поведінки працівників

 

4.1. Загальні правила етичної поведінки працівників:

- поводитися з почуттям власної гідності, доброзичливості і відкритості, викликаючи повагу громадян до державного органу;

- постійно контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяти особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, поганому настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову поведінку;

- дотримуватися стилю поведінки, заснованого на самодисципліні та професійній компетентності, відповідальності, акуратності, точності, вмінні цінувати свій і чужий час;

- спілкуватися однаково коректно з громадянами незалежно від їх службового або соціального статусу;

- дотримуватися дрес-коду;

- дотримуватися норм української літературної мови, не допускати використання нецензурної лексики, що підкреслює негативне, зневажливе ставлення до людей;

- утримуватися від куріння у приміщенні державного органу та на прилеглих територіях, за винятком спеціально відведених місць для куріння.

4.2. Додаткові вимоги до керівників структурних підрозділів державного органу:

- показувати підлеглим приклад добросовісного виконання службових обов’язків, дотримання вимог правил етичної поведінки;

- не критикувати підлеглих у присутності інших людей, робити це конфіденційно;

- критикувати коректно і конструктивно;

- уміти визнавати перед підлеглими свої помилки і не переслідувати їх за конструктивну критику на свою адресу.

 

V. Формування та підтримка позитивного іміджу
державного органу

 

5.1. Для формування позитивного іміджу державного органу проводиться наступна робота:

- конструктивна співпраця із засобами масової інформації;

- прозорість і зрозумілість елементів корпоративної культури;

- підтримка корпоративних культурних цінностей;

- соціальна політика і забезпечення мотивації працівників.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Норми і правила, що містяться у Кодексі, мають характер загальних принципів.

6.2. Питання, що стосуються сфери застосування Кодексу у специфічних умовах, розглядаються керівником державного органу, в якому працює працівник.

6.3. Кожен новопризначений (прийнятий) працівник у державному органі повинен бути ознайомлений з цим Кодексом.

 

 

Заступник начальника управління – начальник відділу підготовки та правової експертизи проектів документів Юридичного управління Нацдержслужби України
   

 
   

А. Астапов

 
 
Історія
Герб
Вибори 2015
Вибори
Реформи в Україні
РЕФОРМИ
Підтримай АРМІЮ
Відправ СМС на номер 565
Пошук
Форма входу
Меню
Підписка

Введіть свою email адресу:

Отримуйте свіжі новини

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Банери
Установите Flash player для просмотра!
Вверх
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz