lorem

admteof@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту Теофіпольського району

Приймальням «гарячої телефонної лінії» для надання консультативної допомоги населенню щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Телефони " Гарячої лінії" Райдержадміністрації:3-12-34; 3-06-63

Все про субсидії

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
Безпека громадян
Меню сайту
Повідомлення
Голодомор
Податкова

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Теофіпольський районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

1.  Теофіпольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Адреса Центру: 30600, с.м.т. Теофіполь, площа Кооперативна,5.

Центр утворюється, реорганізується і ліквідовується Теофіпольською  райдержадміністрацією та належить до сфери її управління.

 Теофіпольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді входить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

2. Діяльність Центру спрямовується Міністерством соціальної політики, Хмельницьким обласним  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

  3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також Положенням про Центр.

 

4. Положення про Центр затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

5. Основними принципами діяльності Центру є: законність, соціальна справедливість, раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

6. Основні завдання  Центру:

1) проведення   соціально-профілактичної  роботи,  спрямованої на запобігання  складним  життєвим  обставинам  сімей,  дітей  та молоді;      

 

2) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;   

 

3) здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

4) проведення інформаційно-просвітницької роботи про  види  соціальних послуг, різні форми  сімейного  виховання  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

5) забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.       

 

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

здійснює виявлення та веде облік:

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

осіб з числа випускників інтернатних закладів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

 прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

осіб з інвалідністю;

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

 

2) проводить оцінку потреб дитини, сім'ї та молодої особи, обстеження матеріально – побутових умов за згодою сім'ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

 

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

 

забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

забезпечує соціальну підтримку ВІЛ – інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

 

здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, за повідомленням установ виконання покарань;

 

здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

 

інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам – вихователям та усиновлювачам;

 

здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

 

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

 

5) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно – просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

 

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на: виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички  відповідального батьківства; здійснює профілактику соціального сирітства;

 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

 

8) дотримується державних стандартів соціальних послуг при проведенні соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; 

 

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних.

 

8. Центр має право:

 

1) вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

 

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

 

3) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 

4) залучати фахівців інших установ, закладів та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

5) в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 

6) вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

 

7) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

 

8) здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

 

9. Центр взаємодіє з іншими суб’єктами соціальної роботи, зокрема: установами та закладами: освіти; охорони здоров’я; соціального захисту населення; пенітенціарної системи; відповідними підрозділами органів внутрішніх справ, громадськими та благодійними організаціями, підприємствами та організаціями різних форм власності та залучає інші ресурси адміністративної одиниці до вирішення проблем сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

10. Центр очолює директор,  який призначається на посаду і звільняється з посади, в установленому порядку головою райдержадміністрації, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за поданням начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації та погодженням із директором обласного центру.

 

11. Директор Центру:

 

1)  керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 

2) визначає ступінь відповідальності його працівників;

 

3) затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджується Мінсоцполітики;

 

4) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 

5) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання; Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,  підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

 

6) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах зі структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями тощо;

 

7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

 

8) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

 

9) організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

 

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

 

11) застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

 

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

12. Центр фінансується за рахунок  видатків, які відповідно до Бюджетного кодексу України здійснюються з районного бюджету та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і виділяються на програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді,  жінок, сім'ї, інших надходжень, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій різних форм власності, які не заборонені чинним  законодавством.

 

Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.

 

13. Гранична чисельність працівників Центру, у тому числі фахівців із соціальної роботи, встановлюється згідно зі штатними нормативами, визначеними Мінсоцполітики.

 

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою.

 

Історія
Герб
Вибори 2015
Вибори
Реформи в Україні
РЕФОРМИ
Підтримай АРМІЮ
Відправ СМС на номер 565
Пошук
Форма входу
Меню
Підписка

Введіть свою email адресу:

Отримуйте свіжі новини

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Банери
Установите Flash player для просмотра!
Вверх
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz