lorem

admteof@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту Теофіпольського району

Приймальням «гарячої телефонної лінії» для надання консультативної допомоги населенню щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Телефони " Гарячої лінії" Райдержадміністрації:3-12-34; 3-06-63

Все про субсидії

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
Безпека громадян
Меню сайту
Повідомлення
Голодомор
Податкова

ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ

1. Що таке декларативний принцип?

Декларативний принцип – це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (ст. 1 Закону №2806).

2. Що таке декларація?

Декларація – це повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України на підставі подання відповідного дозвільно органу (п. 3 Постанови КМУ №685).

2.1 Чим встановлена форма (бланк) декларації?

Див. Додаток №3 до Постанови КМУ №150.

2.2 Які дозвільні документи не потрібно отримувати при застосуванні декларативного принципу?

При застосуванні декларативного принципу зникає необхідність оформлення дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщення від органів державного пожежного нагляду.

3. В яких випадках підприємець може скористатися декларативним принципом?

Підприємець може скористатися декларативним принципом якщо (п. 11-1 Постанови КМУ №150): – об’єкт розташовано в орендованому приміщенні, але при цьому не змінюється функціональне призначення та стан такого приміщення.

– об’єкт не належить до категорії з масовим перебуванням людей і не є вибухопожежонебезпечним; 

– об’єкт є пожежонебезпечним, але із будь-якою страховою компанією було укладено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами та такий договір є чинним.

4. Яка процедура подання декларації?

Для того, щоб розпочати господарську діяльність підприємець, перш за все, повинен з’ясувати чи можна застосувати декларативний принцип до об’єкту (або до частини об’єкту), в якому буде проводитися така діяльність (див. п. 3 даного Довідника). Після з’ясування того, що декларативний принцип може бути застосовано, підприємець має заповнити декларацію у двох примірниках. Заповнені декларації в комплекті з іншими необхідними документами (див. п. 5 даного Довідника) надаються особисто або через представника, чиї повноваження належним чином підтверджені, або надсилаються рекомендованим листом адміністратору або безпосередньо органу державного пожежного нагляду. Підприємець має право розпочати господарську діяльність не раніше ніж через 10 календарних днів після надіслання декларації адміністратором або безпосередньо органом державного пожежного нагляду (п. 11-1 Постанови КМУ №150). У випадку якщо декларацію надсилають рекомендованим листом, підпис фізичної особи-підприємця має бути засвідчено її печаткою, або, у разі відсутності печатки, підпис підлягає нотаріальному засвідченню. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи (п. 3 Постанови КМУ №685). Якщо декларацію надано адміністратору, то адміністратор реєструє її як вхідну кореспонденцію і протягом одного робочого дня після її надходження передає до органів державного пожежного нагляду (п. 5 Постанови КМУ №685). При цьому адміністратор має залишити собі копію декларації. (п. 18 Наказу Держкомпідприємництва №116). 

5. Які документи має надати суб’єкт господарської діяльності адміністратору для того, щоб скористатися декларативним принципом?

Підприємець, який вирішив скористатися декларативним принципом через дозвільний центр повинен надати адміністратору наступні документи: – заповнений бланк декларації у 2-х примірниках (п. 3 Постанови КМУ №685); – договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (лише у випадку якщо об’єкт є пожежонебезпечним, в інших випадках договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами не вимагається) (п. 11-1 Постанови КМУ №150).

6. Яким чином заповнюється декларація та хто може допомогти у разі виникнення питань щодо заповнення декларації та щодо визначення можливості використання декларативного принципу?

При заповненні декларації суб’єкт підприємницької діяльності має надати інформацію щодо характеристики об’єкту, на який вона подається. За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, органи державного пожежного нагляду в разі звернення надають консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника (орендаря) (п. 3.2 Наказу МНС №278). Така консультація є безоплатною (Лист МНС №05-13048/321). Також можна звернутись до приватного експерта чи експертної організації. Але в такому випадку консультація може бути платною. У випадку якщо виникають питання щодо технічних характеристик об’єкту та щодо того, чи можна до визначеного об’єкту застосувати декларативний принцип, також слід звернутися за консультацією до органів державного пожежного нагляду або до експерта чи експертної організації, що надають такі послуги. В такому випадку консультаційні послуги будуть платними (Лист МНС №05-13048/321).

7. Чи залежить місце реєстрації декларації від місця розташування об’єкту?

Так, залежить. Реєстрація декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки проводиться лише за місцем його розташування (п. 3.1 Інструкції, затвердженої Наказом МНС №278)

8. Яка вартість реєстрації декларації?

Реєстрація декларації здійснюється безкоштовно.

9. Який термін та процедура реєстрації декларації?

Дозвільний орган протягом одного робочого дня після отримання декларації перевіряє відповідність наведеної в ній інформації вимогам чинного законодавства (документально перевіряє правильність її заповнення без виїзду на об’єкт). Орган державного пожежного нагляду перевіряє достовірність наданої інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази задекларованого об’єкта вимогам законодавства з виїздом на об’єкт виключно під час планової перевірки, яка проводиться відповідно до встановленого законом порядку (п. 4 Наказу МНС №278). У разі якщо дозвільний орган немає підстав до відмови у реєстрації, він реєструє декларацію в журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності за декларативним принципом. Перший примірник зареєстрованої декларації зберігається у дозвільному органі. Другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єкту господарювання або адміністратору. Адміністратор, в свою чергу, протягом одного робочого дня після отримання зареєстрованого примірнику декларації повідомляє про це суб’єкта господарювання, який може отримати свій зареєстрований примірник в той же день (п. 5 - 7 Постанови КМУ №685). 

10. Як має виглядати відмітка про реєстрацію декларації на примірнику, переданому суб’єкту господарювання?

Примірник зареєстрованої декларації, який передається суб’єкту підприємницької діяльності має містити відмітку про дату та номер реєстрації декларації органами державного пожежного нагляду в журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності за декларативним принципом. Для зручності такі відмітки також допускається ставити за допомогою штампів (п. 7 Постанови КМУ №685; Лист МНС №31\1\84 05).

 

 

11. Який термін дії декларації?

Оскільки декларація не є дозвільним документом, вона не має терміну дії. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб’єкт господарювання набув право на здійснення господарської діяльності. Виключенням є випадок застосування декларативного принципу для пожежонебезпечних об’єктів. В такому разі зареєстрована декларація дає суб’єкту господарювання право здійснювати господарську діяльність на строк дії договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, заключення якого є обов’язковою умовою для реєстрації декларації для зазначеної категорії об’єктів (п. 11-1 Постанови КМУ №150).

12. В якому випадку може бути надана відмова у реєстрації декларації та у якому вигляді вона надається?

Підставою відмови в реєстрації декларації є (Абз.18 п. 3.2 Наказу №278): – належність об'єкта до категорії вибухопожежонебезпечного чи з масовим перебуванням людей; – відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди для пожежонебезпечних об'єктів;

– зміна функціонального призначення або перепланування приміщення, в якому знаходиться об’єкт;

– невідповідність наведеної у декларації інформації.

13. Чи може суб’єкт підприємницької діяльності розпочинати певні дії щодо провадження господарської діяльності у разі отримання відмови у реєстрації декларації?

Ні, у випадку отримання відмови у реєстрації декларації, суб’єкт підприємницької діяльності не має права розпочинати господарську діяльність (п. 9 Постанови КМУ №685).

14. Хто несе відповідальність за надану в декларації інформацію?

За відповідність дійсності інформації, наданої в декларації, відповідальність несе власник (орендар) об’єкту (п. 8 Постанови КМУ №150).

15. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за надання недостовірної інформації чи провадження господарської діяльності, не дивлячись на отримання відмови у реєстрації декларації?

Зазначення в декларації недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, тягне за собою накладання штрафу від 40 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 164 КУпАП). Вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності, не дивлячись на отримання відмови у реєстрації декларації, тягне за собою накладання штрафу від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виробленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої (ст. 164 КУпАП).

16. Чи може суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав відмову у реєстрації декларації, повторно подати її на реєстрацію?

Так, суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав обґрунтовану відмову у реєстрації декларації, має право, після усунення недоліків, зазначених органами пожежного нагляду, повторно подати декларацію (п. 8 Постанови КМУ №685). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ

Процедуру застосування декларативного принципу закріплено в наступних документах:

№ п/п

Н\п акт

Повна назва н\п акту

Дата прийняття

№ реєстр. в Мінюсті

Скорочене позначення, використане у Довіднику

1.

Закон України

Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності

06.09.2005

2806-IV

__

Закон №2806

2.

Закон України

Про пожежну безпеку

17.12.1993

3745-ХІІ

__

Закон №3745

3.

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

14.02.2001

150

__

Постанова КМУ №150

4.

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

17.05.2006

685

__

Постанова КМУ №685

5.

Наказ МНС

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

11.05.2006

278

608/12482

Наказ МНС №278

6.

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Про затвердження Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу

05.12.2005

116

1/11875

Наказ Держкомпідприємництва №116

Історія
Герб
Вибори 2015
Вибори
Реформи в Україні
РЕФОРМИ
Підтримай АРМІЮ
Відправ СМС на номер 565
Пошук
Форма входу
Меню
Підписка

Введіть свою email адресу:

Отримуйте свіжі новини

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Банери
Установите Flash player для просмотра!
Вверх
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz