lorem

admteof@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту Теофіпольського району

Приймальням «гарячої телефонної лінії» для надання консультативної допомоги населенню щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Телефони " Гарячої лінії" Райдержадміністрації:3-12-34; 3-06-63

Все про субсидії

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
Безпека громадян
Меню сайту
Повідомлення
Голодомор
Податкова

Набір громадян України на військову службу за контрактом у Збройних Силах України

З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил України районні військові комісаріати Хмельницької області проводять набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом і резерву Збройних Сил України, до навчальних військових частин Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ, Повітряних сил та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу. Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено до рівня 7000 грн - 14000 грн, одноразову матеріальну допомогу впродовж кожного року, виплату грошового допомоги на оздоровлення, щорічну оплачувану відпустку (від 30 до 45 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та інше.

Інформація щодо укладання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України.
1.На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
– особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років, – на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.
На сьогодні під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років – тобто, до терміну перебування військовозобов’язаних у запасі. (Ст. 20; 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Строки укладання контрактів:
2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчислені:
- для осіб рядового складу – 3 роки;
- для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.
3. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
6-місячний контракт
4. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (Ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Право на освіту
5. Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.
Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6-місячного контракту) військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність). (Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України).
Збереження місця роботи
6. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. (Ст. 119 «Кодексу законів про працю України»).
Право на пенсію
7. Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. (Ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).
Бонус за підписання контракту
8. Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:
- особам рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат (11024 грн);
- особам сержантського і старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат (12402 грн);
- особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13780 грн.). (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406).
Починаючи з 2016 року військовослужбовцям буде виплачуватись доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції (АТО) в сумі 3 мінімальних заробітних плат (4134 грн).
9. На сьогодні розроблено зміни до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

 

Військова служба осіб офіцерського складу за контрактом

Якщо Ви вирішили присвятити своє життя служінню Батьківщині в Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу, отримати можливість для самореалізації, загартуватися фізично і духовно, звільнитися від батьківської опіки,  побачити нових людей та нові місця, Вам слід переглянути можливість проходження військової служби за контрактом.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На військову службу осіб офіцерського складу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають відповідний рівень освіти (спеціаліст, магістр) та професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі — ВОС), відповідний рівень фізичної підготовки та за станом здоров’я є придатними до військової служби.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років.

Для осіб офіцерського складу контракт про проходження військової служби укладається строком на 5 років в календарному обчисленні, за умови, щодо досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився термін, яким є більшим за строк контракту.

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

після закінчення строку контракту;

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

за службовою невідповідністю;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Матеріальне, грошове та інші види забезпечення

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців

Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Офіцери, які проходять військову службу за контрактом мають право на отримання замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів.

Право військовослужбовців на відпустки

Офіцерам надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для офіцерів, які мають вислугу в календарному обчисленні:

до 10 років, становить 30 календарних днів;

від 10 до 15 років — 35 календарних днів;

від 15 до 20 років — 40 календарних днів;

понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Право військовослужбовців на охорону здоров’я та медичну допомогу

Офіцери мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Вони щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

Офіцери та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Такі військовослужбовці сплачують 25 відсотків, а члени їх сімей — 50 відсотків вартості путівки.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Офіцери та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.

Для офіцерів військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

         За більш детальною інформацією про військову службу осіб офіцерського складу за контрактом звертайтесь у Теофіпольський районний військовий комісаріат.

Все про контрактну службу

ПРИВАБЛИВО. ПРОФЕСІЙНО. ПОЧЕСНО.

 

Пройшло два роки звідтоді, як наша держава захищає свій суверенітет від військової агресії недружнього сусіда. Звичайно, що значну роль у захисті своєї країни від злочиних посягань відіграють контрактники. Що змінилося за останній період стосовно проходження військової служби за контрактом? Які відміності нинішнього набору у «контрактне» військо на відміну від попереднього? У чому полягає специфіка несення такої служби сьогодні, її перспективи та роль у захисті держави?

Про це розмова з бойовим офіцером, учасником АТО, військовим комісаром Теофіпольського районного військового комісаріату підполковником Василем Кубіним (на фото).
- Розкажіть, будь-ласка, у загальних вимірах про набір громадян України на військову службу за контрактом у Збройних Силах України. 
- З метою виконання завдань та відновлення боєздатності Збройних Сил України районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом і резерву Збройних Сил України, до навчальних військових частин Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ, Повітряних сил та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.
Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено до рівня 7000 тис.грн.-14 000 тис.грн., одноразову матеріальну допомогу впродовж кожного року, виплати грошової допомоги на оздоровлення, щорічну оплачувану відпустку (від 30 до 45 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України, компенсація за винайм житла до 2500 тис.грн.
- Які критерії (вимоги) щодо укладення контракту для проходження вій-ськової служби у Збройних Силах України?
 - На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
- особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або вій-ськову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу освіту, професійну-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років, - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
На сьогодні під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років – тобто, до терміну перебування військовозобов’язаних у запасі.
- Які строки укладання контрактів?
- Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчислені:
- для осіб рядового складу – 3 роки;
- для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.
Для громадян, які приймаються на військову службу  за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
- Відомо, що існує ще й  6-місячний контракт. Які особливості цього виду служби?
- Для військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (ст.23 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).
- А якщо особи бажають навчатися в навчальних закладах, а контрактна служба є перешкодою цього? Як бути в такій ситуації?
- У цьому плані теж все передбачено, бо Конституція України гарантує кожному громадянинові право на освіту. То ж особи, рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих навчальних закладах, вій-ськових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.
Тому після завершення першого контракту військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність). (Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України).
- Є випадки, коли окремі керівники деяких підприємств чи то організацій звільняють людину з роботи, якщо вона несе військову службу. А відомо, що місце роботи повинно ж  зберігатися…  
- За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та введення воєнного стану на строк до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. (ст. 119 «Кодексу законів про працю України»).
- Які ще передбачені бонуси за підписання контракту? 
- Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом, виплачується грошова допомога у таких розмірах:  особам рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат (11024 грн.); особам сержантського і старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат – (12402 грн.);  особам офіцерського складу – десять мінімальних плат (13780 грн.)(Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406).
Починаючи з 2016 року, військовослужбовцям виплачується доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції в сумі 3 мінімальних заробітних плат (4134 грн.)
Дякуємо, Василю Васильовичу, за таке детальне роз’яснення переваг військової служби за контрактом.

 

Військова служба за контрактом – перспективна альтернатива безробіттю


Військова служба за контрактом – перспективна альтернатива безробіттю

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України 29 січня  у Теофіпольському районному центрі зайнятості проведено семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України для безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.   Військовий комісар Теофіпольського районного військового комісаріату Василь Кубін ознайомив присутніх з умовами, порядком проходження військової служби, пільгами та соціальними гарантіями для військовослужбовців та членів їх сімей. У своєму виступі підполковник військової  служби зазначив, що на сьогоднішній день створена і постійно вдосконалюється гнучка система соціального захисту військовослужбовців військової служби за контрактом - це гідна заробітна плата, мінімальний розмір якої становить 7000 грн. (залежно від військового звання, посади та вислуги років), гарантована відпустка у зручний для службовця час, медичне обслуговування, забезпечення житлом, харчуванням, одягом та можливість пільгового навчання у закладах освіти. Військовий комісар також ознайомив присутніх з переліком вакантних посад рядового, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом у військових частинах Збройних Сил України. 

Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.         

            Без сумніву, основною перевагою контрактної служби є те, що ти свідомо робиш вибір для свого майбутнього, робиш свій внесок у захист Вітчизни. Теофіпольський районний центр зайнятості і надалі співпрацюватиме із районним військовим комісаріатом  в напрямку проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

Служба за контрактом

Чому 3 – 5 років військової служби за контрактом краще 9 – 12 місяців строкової військової служби?

Перед багатьма юнаками, які досягли призовного віку (18 років) і здобули вищу, професійно-технічну або повну середню освіту, постає питання вибору подальшого життєвого шляху. Для тисяч свідомих представників молоді наступним етапом їх біографії стає строкова військова служба – адже її проходження є обов’язковою умовою при працевлаштуванні за деякими професіями. Збройні Сили України пропонують розумну альтернативу 9 – 12 місяцям строкової військової служби: Ви маєте право, не очікуючи призову, укласти контракт про проходження військової служби строком 3 – 5 років (залежно від категорії посад, на яких ви плануєте проходити службу, а якщо Ви були призвані за мобілізацією-на 6 місяців).
          Такий вибір має чимало переваг, зокрема: ви матимете можливість моделювати свою військову кар’єру, обираючи на свій смак спеціальність, військову частину і навіть підрозділ, в яких проходитимете службу.
          Ви отримуватимете не «символічний» посадовий оклад строковика, а грошове утримання контрактника - для солдата першого контракту - 7 тисяч гривень, командира відділення –  8 тисяч гривень, командира роти – 12 тисяч гривень, командира батареї – 13 тисяч гривень, командира бригади – 14 тисяч гривень);

- додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога в розмірі вісім мінімальних заробітних плат, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо);

- вільний вибір місця та умов служби по всій території України;

- якісне безкоштовне медичне обслуговування;

- щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі;

- додаткові відпустки (для  навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);

- безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове харчування в добовому наряді;

- право на отримання безкоштовного житла.

  Ви не будете розташовуватися в казармі (у разі наявності у вас житла за місцем проходження служби).
          У вас буде гарантований 5-денний робочий тиждень, а також щорічна основна відпустка та додаткові відпустки.
          Ви матимете перспективи продовжити службу за новим контрактом, отримуючи підвищення у посаді та у військовому званні.
          Ви отримаєте професійну підготовку за обраною вами спеціальністю і серйозну практику – за спеціальністю, яку ви вже маєте (наприклад – водія). Цей досвід стане вам у пригоді у подальшому житті.
          Час військової служби буде зараховано до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
           Ви матимете можливість продовжити навчання за заочною формою (після продовження військової служби за новим контрактом) або стати курсантом вищих військових навчальних закладів, які готують офіцерів Збройних Сил України.

Ви станете членом численного колективу Збройних Сил України, служити в якому є честю, знайдете тут і вчителів, і справжніх бойових друзів, разом з якими захищатимете від злочинних посягань Українську державу і Український народ.

Докладнішу інформацію про військову службу за контрактом у Збройних Сил України та наявність вакансій можна отримати у Теофіпольському районному військовому комісаріаті щоденно (контактний телефон 3-02-09) з 8.00 до 16.00.

Історія
Герб
Вибори 2015
Вибори
Реформи в Україні
РЕФОРМИ
Підтримай АРМІЮ
Відправ СМС на номер 565
Пошук
Форма входу
Меню
Підписка

Введіть свою email адресу:

Отримуйте свіжі новини

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Банери
Установите Flash player для просмотра!
Вверх
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz